پیشنهاد ما دیدار از شهری‌ است که در بین کل شهرهای ایران دارای بیشترین آثار تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده می‌باشد، شهر خط و خوشنویسی و شعر وهنر و ادب ،شهر عارف قزوینی و علی اکبر دهخدا ، شهر عبید زاکانی، میرعماد و نسیم شمال، خیابان سپه، مسجد جامع قزوین ، امامزاده شاهزاده حسین، بازار سعد السلطنه (بازار سرپوشیده)، بازدید از سبزه میدان (عالی قاپو، کاخ چهلستون، موزه شهریا موزه سنگ)، خانه امینی ها، گرمابه قزوین (موزه قجر) ، گذر از دروازه قدیم تهران (دوره قاجار) (دروازه درب کوشک)و نوش جان کردن غذای محلی قیمه نثار قزوین.

نظرات


در یک نگاه:

پیشنهاد ما دیدار از شهری‌ است که در بین کل شهرهای ایران دارای بیشترین آثار تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده می‌باشد...
Designed and implemented by
Web Analytics