"محمدعلی رجایی" در سال 1312 شمسی در خانواده ای مذهبی متولد شد. پدرش از کسبه بازار قزوین بود و مغازه خرازی داشت. او چهار سال بیشتر نداشت که پدرش درگذشت و تحت سرپرستی مادر قرار گرفت. مادرش از طریق شکستن بادام، گردو، فندوق و پاک کردن پنبه ، زندگی خانواده خود را به طرز آبرومندانه ای اداره می کرد. برادر بزرگ رجایی که در آن موقع 11 ساله بود، در همان سن و سال کار می کرد و به سهم خود کمکی به اداره زندگی خانواده می کرد. "محمدعلی" درس خود را در دبستان تا گرفتن مدرک ششم ابتدایی ادامه داد. پس از آن به بازرا رفت و یک سال در مغازه دایی خود که او هم شغل خرازی داشت، به شاگردی پرداخت. او از همان دوران کودکی تمایلات شدید مذهبی داشت و علاوه بر این که در نمازهای جماعت شرکت می کرد، در ایام سوگواری و عزاداری رهبری دسته بچه های محل را به عهده داشت و نوحه خوانی می کرد.

هتل میرعماد قزوین

عزیمت به تهران و دستفروشی

رجایی 14 ساله بود که قزوین را به قصد تهران ترک کرد. رجایی ابتدا مدتی در بازار آهن فروشان به شاگردی پرداخت و بعد از مدتی هم در کوره پزخانه های اطراف تهران با یکی از دوستانش دستفروشی می کرد... دوران دستفروشی رجایی مصادف با نخست وزیری "رزم آرا" شد و روزی رزم آرا تصمیم گرفت دستفروشهای سبزه میدان را جمع کند. با جمع شدن بساط دستفروش ها ، رجایی به فکر کار جدیدی افتاد.

همان موقع نیروی هوایی با مدرک ششم ابتدایی ، افرادی را برای گروهبانی استخدام می کرد. به همین خاطر وارد نیروی هوایی شد و دوره آموزشی گروهبانی گذراند. پس از مدتی رزم آرا توسط فدائیان اسلام ترور شد. رجایی در این دوران به همکاری با "فدائیان اسلام" پرداخت و در جلسات آنها شرکت می کرد. وی مدت پنج سال در نیروی هوایی ماند و موفق به گرفتن دیپلم گردید.

پس از کودتای 25 مرداد به همراه عده ای از رفقای مذهبیش از نیروی هوایی تصفیه شد و به نیروی زمینی انتقال یافت. در سال 1334 از خدمت در نیروی زمینی استعفا داد و مدت یک سال در شهر بیجار به معلمی پرداخت.

وی اوقات فراغت خود را در بیجار به مطالعه و کارهای فرهنگی و تدریس انگلیسی سپری می کرد و پس از مدتی دوباره به تهران آمد.

 

ادامه دارد...

 

هتل میرعماد قزوین

هتل های قزوین

هتل در قزوین

 

نظرات


Designed and implemented by
Web Analytics