"حمداله مستوفی" مورخ، جغرافی دان، شاعر و نویسنده زیردست عهد مغول به سال 680 هجری قمری در قزوین به دنیا آمد. او از خاندان قدیم مستوفیان قزوین است که نسبش با چهارده پشت به "حر بن یزید ریاحی" می رسد. این خاندان از زمان معتصم عباسی در قزوین ساکن شده و دارای شغل دیوانی بوده اند.

"حمداله مستوفی" از نزدیکان و نویسندگان زبردست خواجه رشیدالدین فضل اله همدانی بود و خواجه پس از کشته شدن"سعدالدین ساوجی" به سال 711 قمری در کارها استقلال یافت، حکومت و مستوفی گری قزوین، ابهر، زنجان و طارم را به عهده "حمداله مستوفی" گذاشت. تاریخ درگذشت وی را بیشتر مورخین و تذکره نویسان سال 750قمری نوشته اند. بعضی هم سال 766 ذکر کرده اند، اما سال 750معتبرتر است و او هنگام مرگ 70سال سن داشته است.

"حمداله مستوفی" از نویسندگان و سخنوران و دانشمندان ایرانی است که به میهن خود علاقه و دلبستگی فراوان داشته و از دوران جوانی شوق مفرطی برای گفتگو با فضلا و دانشمندان و بدست آوردن اطلاعات سودمند تاریخی و جغرافیایی داشته است. به خصوص در دستگاه "خواجه رشیدالدین" که مرکز اجتماع دانشمندان بوده، از مصاحبت با آنها بهره های فراوانی می برده است. این دانشمند بزرگ از خود سه کتاب معتبر در تاریخ و جغرافیا به فارسی ، باقی گذاشته است.

هتل میرعماد قزوین

آثار حمداله مستوفی

1- ظفرنامه

این کتاب، تاریخی است منظوم به بحر متقارب که وقایع هفت قرن و نیم تاریخ ایران را در بر می گیرد. مؤلف در سن 40 سالگی یعنی در سال 720قمری به نظم این کتاب آغاز کرده است. این منظومه بزرگ 75هزار بیتی که 15 سال وقت، صرف به نظم درآودن آن شده است، مشتمل بر سه فصل است که وقایع ایران را از ابتدای حیات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تا سال 735 قمری یعنی اول سلطنت "سلطان ابوسعید ایلخانی" در بر دارد.

مؤلف ، وقایع هر قرن را در 10هزار بیت به رشته نظم کشیده و در سه قسمت آن را تنظیم کرده است. قسمت اول ، مشتمل است بر ایام استیلای عرب در 25هزار بیت؛ قسمت دوم، سلسله سلاطین ایران در 20هزار بیت و قسمت سوم مربوط است به دوره حکومت مغول و ایلخانان در 30هزار بیت. این کتاب از آنجا که حاوی اطلاعات مهمی از دوره مغول است، اهمیت به سزایی دارد و از منابع مهم پژوهش در دوره مغول محسوب می شود.. متأسفانه نسخه اصلی این کتاب در ایران وجود ندارد و این نسخه منحصر به فرد در موزه ایتالیا موجود می باشد.

ادامه دارد...

هتل میرعماد قزوین

هتل های قزوین

هتل در قزوین

نظرات


در یک نگاه:

حمداله مستوفی مورخ، جغرافیدان، شاعر و نویسنده زبردست عهد مغول در قزوین به دنیا آمد.
Designed and implemented by
Web Analytics